8 APRIL 2020 A heartfelt video of Fe’ofa’aki Vakalahi’s plea for financial help to cover the costs for his dialysis treatment in New Zealand went viral since his brother posts it on social media last month.

It was a very heartfelt and sincere appeal from Fe’ofa’aki who suffered a chronic kidney problem in Tonga and required kidney dialysis and treatment but Tonga does not have one.

Mr Fe’ofa’aki came to New Zealand on March 10, 2020 seeking medical help and kidney dialysis and treatment which may cost him around NZD$75,000 in total.

According to the information on Givealittle Website, Fe’ofa’aki has the opportunity to do Peritoneal Dialysis in New Zealand despite the high costs of treatment for overseas patient.

Mr Fe’ofa’aki needs two kidney surgeries with a total amount of NZD$22,685.80 at Mercy Hospital in Auckland, two months of Haemodialysis for NZD$25,375 at KidneyKare NZ and a start-up costs for Peritoneal Dialysis, training, equipment, and two months supplies for NZD$15,000 plus others.

All the treatments, dialysis and recovery costs details are clearly outlined at the Givealittle Website should you need to go through the details of the costs.

If you are willing to help Fe’ofa’aki then click this Giveaway Website to donate otherwise here is the detail of his bank account should you require to help.

Bank: Anz
Name: Tikolo Vakalahi
Account: 01-0322-0176156-00

KO HA TANGI KE TOKONI ‘IHE FUNGA ‘O E KUMI MO’UI MAI KI NU’USILA ‘O DIALYSIS

Koe me’a ki he masiva ‘a hotau ki’i fonua’ ‘a Tonga ‘ikai ‘i ai ha misini taialasisi ‘oku fai ai ‘ae kumi mo’ui ni.

Ko Fe’ofa’aki Vakalahi ‘oku ne mo’ua he palopalema ‘o hono kofuua ‘aia na’a ne folau mai leva mei Tonga ki Nu’usila ‘i he ‘aho 10 ‘o Ma’asi 2020 koe kumi mo’ui pea mo ha faingamalie na’a lava ke fakahoko ai hono faito’o (dialysis treatment).

‘Oku fakafuofua ‘e a’u ‘a e fakamole ki hono faito’o ki he Pa’anga Nu’usila ‘e $75,000 hange koe tafa kofuua ‘e 2 ‘oku $22,685.80 he Mercy Hospital, koe haemodialysis ‘oku $25,375 he KidneyCare NZ pea moe fakamole ki he ngaahi naunau mo hono ako’i ke ngaue’aki he ‘uluaki mahina ‘e 2 ‘oku $15,000 pea ‘oku ‘iai pe moe ngaahi fakamole kehe ki he sivi e toto moe ngaahi me’a pehe.

Fanongo ki he Tangi,
‘A si’i ‘Initia,
Mo Siaina tokolahi,
Kae fonu Mala’ia.
Fanongo e fanongo,
He Kole ‘oku fai
Tonga monu’ia
Kainga ‘ofa Mai…

Koe ‘uhi koe masiva homau nima ‘oku mau fakahoko atu ai e fakatangi ni kemou fakamolemole kamou tokoni mai mu’a ki si’oku faito’o.

‘E malava pe keke tokoni ‘i ha’o ngaue’aki ‘a e Givealittle Website pe ko ha’o fakahu pe ho tokoni ki he fakaikiiki ko ‘ena;

Bank: Anz
Name: Tikolo Vakalahi
Account: 01-0322-0176156-00

PLEASE HELP us ‘aki ki hao SHARE Atu ki ho’o ngaahi friends ‘i he FB..

Fakamalo lahi atu pea Moe Ofa..

Fanongo ki he Tangi,'A si'i 'Initia,Mo Siaina tokolahi,Kae fonu Mala'ia.Fanongo e fanongo,He Kole 'oku fai Tonga monu'ia Kainga 'ofa Mai…FAKA TULOU ATU..Ki he Famili pea moe KAUNGA FONONGA I he MOU'I ni.. oku tu'unga ' a e fakatangi ni koe Kole Tokoni tu'unga 'i he Tamaioeki ka koe Taokete pea koe TAMAI ko eni KO Feofaaki Vakalahi Honiala Toli Vakalahi Koe FEINGA na'a malava ke fakahoko ha'ane faito'o pea mo DIALYSIS foki..Pea kuo FU'U FIEMA'U Mai ia pea Mei he Toketaa ke fakahoko hano dialysis 'i he faingamalie vave taha..Ka koe masiva homau nima fak e $$$ ke fakahoko hano faito'o pea mo dialysis koia ai 'a e tu'unga 'a e fakatangi ni…Kia teki moutolu he ko ho'o ki'i koini Moe dollar $1 koe tuluta ia ki he ki'i ipu ni o fakataha'i ho'o mou ngaahi tuluta pea e hoko ia koe Tapuaki mo fakakoloa ki he ki'i famili masivani…Fakatauange Kia SIHOVA pea mo ene ngaahi Alo ofa ke 'Ia teki moutolu..Malo pea moe ofa atu…Bank: AnzName: Tikolo VakalahiAccount: 01-0322-0176156-00FAKATOKANGA'I…. ANGE KO EKU FIKA BANK ACCOUNT PE ENA I OLUNGA…Pea koia pe 'oku ngaueaki 'i he peesi GIVE A LITTLE FUNDRAISING PAGE…Teke lava pe o fakahu hangatonu hake pe kiai..Ka na'e 'uhinga hono set up 'a e peesi GIVE A LITTLE FUND ke VAVE ANGE MO FAINGOFUA pea ke toe FAKAHA IAI A KINAUTOLU 'OKU NAU OFA MO FOAKI KI HE FEINGA NI FAKATOU'OSI PE Te na fakatou hu pe ki he ACCOUNT pe taha AIA oku ha atu I OLUNGA…Koe Link ena I LALO..GIVE A LITTLE FUNDRAISING lanu pulū (BLUE color) aia teke lava pe 'o CLICK kiai 'o DONATE hangatonu pe kiai ho'o OFA mo ho'o TOKONI..PLEASE HELP us 'aki ki hao SHARE Atu ki ho'o ngaahi friends I he FB.. Fakamalo lahi atu pea Moe Ofa..https://givealittle.co.nz/cause/feofaaki-medical-costs-fakamole-fakapaanga-ki-he

Dikirim oleh Tikolo Jr Vakalahi pada Sabtu, 28 Maret 2020
Fe’ofa’aki Vakalahi

©Vavau Newshub Online 2020