Sunday, September 27, 2020
https://www.splnz.co.nz/loan

Welcome to VPON Media Limited

VPON Media Ltd is an Auckland-based Tongan Online News that provides bilingual POLITICAL NEWS in Tongan and in English. Our investigative Political News focused on all Political issues that happened in the Kingdom of Tonga and its diasporas. The island of Vava’u (Tonga) does have a political history to acknowledge. In 1839, Tonga’s first ever written code of laws (“Vava’u Code”) was written in Vava’u by King George Tupou I, which formed the bases of our first constitution in the Kingdom of Tonga. Along with the legal Vava’u code, established the sovereign’s intention creating a government “by law”. Na'e kamata 'aki e Vavau Politics ha Kulupu 'ihe Facebook 'ihe 2014 pea na'e fakataumu'a e Kulupu ni ke fevahevahe'aki tau'ataina ai e Tonga kotoa pe ki he ngaahi me'a 'oku hoko 'i Tonga. Ka koe 'uhi koe toe manakoa ange koia he kainga Tonga 'a e ngaahi me'a fakapolitikale pea mo hono talanga'i he ngaluope. Kuo fokotu'u ai e website ko 'eni koe ma'u'anga tala fakapolitikale ki he Kulupu Vavau Politics pea pehe ki ha Tonga pe 'oku ke fie laukonga 'iai. 'Oku mau 'oatu 'emau ongoongo 'i he fakatoulea. Welcome to VPON Media Ltd