Neongo ‘a e fakaleleloto e ngaahi ongoongo fekau’aki moe COVID-19 ka ‘oku kei ‘iai pe ‘a e ngaahi ongoongo fakafiefia ki Tonga ni koe ‘uhi koe ‘amanaki koia ke tu’uta mai e konga faka’osi ‘o ‘etau fanau sipoti na’e fakahoko hanau kolonitini ‘aho 14 ‘i Lonitoni.

‘Aia kuo ma’u ha fakaha mei he Tokoni CEO Potungaue MIA ‘Onetoto ‘Anisi mo ha ngaahi ‘ata ‘o fakapapau’i kuo nau ‘osi mavahe mai moe fanau sipoti pea mei Lonitoni pea kuo nau ‘osi tu’uta ki Dubai.

‘Oku ‘amanaki foki kenau tu’uta mai ki he mala’e vakapuna Fu’amotu ‘i he pongipongi Tokonaki pea ko hai ha loto ‘e ta’efiefia ‘i he mahino ‘oku hao kotoa pe ‘etau fanau sipoti na’e ‘i Siaina.

‘Oku tau kei fakamalo’ia ai pe ngaue lahi kuo fakahoko he Palemia Hon Dr Pohiva Tu’i’onetoa pehe ki he Konisela Tonga ki Pilitania H.E Hon Fane Tupouvava’u, Minisita MIA Hon Vatau Hui pehe ki he CEO moe kau ngaue ‘o e Potungaue ni ‘i he ngaahi alea moe ngaue lahi kuo fakahoko pehe ki he ngaahi fakamole kuo fakahoko ki hono totongi koia e sivi fakafaito’o, hotele moe ngaahi fakamole pehe.

‘Oku ‘ikai foki ke ngalo e Pule’anga Siaina koe ‘uhi he ko kinautolu ‘oku nau fua e tikite folau moe ngaahi fakamole na’e fakahoko lolotonga ‘enau ‘i Siaina ‘ihe polokalama ko ‘eni kuo felotoi kiai ‘a Tonga pea mo Siaina.

(Photos: Broadcomfm Broadcasting & ‘Onetoto ‘Anisi)

©Vavau Politics Online News 2020