19 May 2020 Minister of Finance Hon Tevita Lavemaau announced in parliament that an increased of $1.2 million pa’anga in the recurrent deficit budget of 2020/21 to increase the wages for elderly aged 85 years old plus.

The recurrent budget of the year 2020/21 for elderly wages is $5.2 million which is increased of $1.2 millions from the current financial year of 2019/21.

Hon Lavemaau told parliament yesterday that elderly people have so many expenses in looking after and care that provided for them. This extra money of $10 will help them.

For instance, elderly who are between 70 to 84 years of age are receiving the same wages as they use to. Those who are 85 plus years of age are will receive $90 pa’anga instead of $80. And those who are 95 plus years of age will receive $100 pa’anga per month.

The $5.2 million for elderly wages was also including the most vulnerable ones in society who are certified by a Medical Practitioner that they are qualified for these three categories.

The category one are those who are seriously ill or seriously disabled and cannot do anything. Category two are those who are vulnerable but not seriously ill or disabled. Category three are those who are less vulnerable or disable but they still manage to do some work.

The current budget was including the category one, that is the most vulnerable one in society such as the disabilities or handicap. But this recurrent budget for year 2020/21 are including all three categories.

Thus, this new scheme for elderly and disabilities in society are including all the most vulnerable one in society.

TALI PULE’ANGA KE HIKI VAHE KAU TOULEKELEKA TA’U 85 KI ‘OLUNGA PEA FAKALAHI MO E TOKONI KI HE KAU FAINGATA’A’IA.

Kuo tali foki he Pule’anga ke fakalahi e vahe pe monu’ia fakapa’anga koia ‘a e kau toulekeleka ‘aia kuo a’u honau ta’u motu’a ki he ta’u 85 ki ‘olunga. ‘E kei tu’uma’u pe vahe ‘akinautolu ‘oku nau ‘ihe vaha’a ta’u 70 ki he ta’u 84 ‘i he vahe ‘oku nau angamaheni kiai. Ko kinautolu koia ‘oku nau ta’u 85 ki ‘olunga, ‘oku hiki ‘enau vahe mei he pa’anga $80 ki he pa’anga $90. Pea ko koe kau toulekeleka koia ‘oku ta’u 90 ki ‘olunga, ‘oku ma’u lev ‘enau pa’anga $100 he mahina. ‘Oku kau foki moe ni’ihi ‘oku faingata’a’ia (disabilities) ange he sosaieti ‘i he ngaahi tokoni ko ‘eni ‘aia ‘oku fakakalasi kinautolu ki he kalasi ‘e 3.
1. Koe ni’ihi ‘eni ‘oku matu’aki faingata’a’ia ‘aupito pea ‘ikai lava kene toe fai ha ngaue.
2. Koe ni’ihi ‘eni ‘oku ‘ikai kenau fu’u faingata’a’ia
3. Koe ni’ihi ‘eni ‘oku nau faingata’a’ia pe ka ‘oku nau kei lava pe ‘o ngaue.

Na’e me’a foki e Minisita Pa’anga Hon Tevita Lavemaau ‘i Falealea ‘o ne fakaha ai koe scheme ko ‘eni ki he ta’u fakapa’anga 2020/21 ‘oku fakakau kotoa pe kiai e ngaahi kalasi faingata’a’ia (disabilities) e tolu ‘oku ha atu ‘i ‘olunga. Ka kuo pau ke fakamo’oni’i mei he Toketa mo’ui ‘oku faingata’a’ia honau sino kae malava kenau kau he tokoni ko ‘eni. Koe ‘uhinga foki e ngaahi tokoni ko ‘eni ki he kau toulekeleka moe kau faingata’a’ia he ‘oku toe lahi ange fakamole ki hono tauhi mo tokangaekina kinautolu pea neongo koe $10 ‘oku hiki ‘aki ka ‘e ‘aonga pe. ‘Oku hiki ‘aki foki ‘a e $1.2 miliona ‘a e patiseti ko ‘eni ki he kau toulekeleka moe kau faingata’a’ia ki he 2020/21 ‘aia ‘oku ‘i he $5.2 miliona. ‘A ia ko e fakakaukau fo’ou ko eni ki he ngaahi kulupu ko eni ke nau fakakau mai ‘o hangē pē ia ko e kaveinga ngāue ‘a e Pule’anga ke kau ‘a e tokotaha kotoa pē ‘i he langa fakalakalaka.

©VPON Media Online 2020