Foodstore retailers in Vava’u are selling contaminated and expired foods

The people of Vava’u are threatening with the contaminated frozen foods and the expired goods that continuous selling throughout the retail stores around the district.

It claimed that the contamination of frozen foods particularly the boxes of chickens, lamb flaps, sausages and boxes of beef meats happened when sending from the main island of Tongatapu to Vavau through dry containers.

Some retail businesses in Vava’u claimed that the available Sea Vessel between Tongatapu and Vava’u does not have frozen containers to accommodate their frozen foods.

It gave them no other option but to send their frozen foods inside dry containers regardless of the claimed that it causes contamination of frozen foods.

Does the government has done enough to solve this problem?

Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries (MAFF) CEO Dr Tevita Manu told Television Tonga News that Vava’u distinct has been facing this problem for over 2 years without any signs of improvement.

Mr Manu said that selling of contaminated foods is illegal and immoral.

The Ministry Staffs in Vava’u have been addressed the issue and work hard on destroying all frozen and expired foods to discourage retailers and save people’s lives from a possible infectious disease that could expose by poisoning and contaminating foods.

The Ministry had already arranged with the ‘MV Taka ‘i Pomana’ Shipping to accommodate frozen containers and make them available for business owners to send their frozen food to Vava’u.

A government contribution to the costs of sending frozen foods inside frozen containers is not yet to finalise. Mr Manu reassured that another option to solve this problem is to take these business owners to Court or cancel their business licence.

We will follow-up this issue, more to come.

This is an ongoing problem in Vava’u

  1. April 2020 – Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries destroyed contaminated frozen foods and expired goods in Vava’u. For instance, boxes of lamb flaps, boxes of chickens, oil, flour, sugar, sausage etc.

2. March 2020 – Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries destroyed contaminated frozen foods and expired goods in Vava’u. More than 400 Boxes of chickens were destroyed plus other goods.

3. January 2020 April – Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries destroyed contaminated frozen foods and expired goods in Vava’u.

‘OKU FE’UNGA NAI NGAUE KUO FAKAHOKO HE PULE’ANGA KE SOLOVA E PALOPALEMA ‘O HONO KEI FAKATAU ATU ‘I VAVA’U NI E KOLOA ‘AISI (CONTAMINATED) PEA MOE KOLOA KUO ‘OSI HONO TAIMI (EXPIRED)?Koe taha ‘eni ha issue matu’aki mahu’inga mo’oni ki he Pule’anga Tonga ke fakangata ‘a hono kei pa’usi’i ‘e he ngaahi pisinisi koloa me’atokoni ‘o hono fakafolau vakatahi e ngaahi koloa ‘aisi ‘i he ngaahi koniteina matu’u kae ‘ikai ke fakafolau ‘iha ngaahi koniteina ‘aisi. Koe lahi taha e ngaahi puha moa moe kiki kehekehe pe kuo uesia ia (contaminated) ‘i he ‘ene tu’uta ki Vava’u ka ‘oku toe hanga pe ‘ehe ngaahi pisinisi ‘o fakahu ki he ‘aisi ke fakapoloka pea toe fakatau atu ki he kakai. Koe founga matu’aki fakatupu mahaki ‘aupito ‘eni pea fakatu’utamaki ki he mo’ui e kakai he ‘oku malava pe ke ‘ohofia kita ai ‘eha vailasi ‘o te malolo ai tautau tefito ki he taimi fakatu’utamaki ko ‘eni kuo ‘asi e vailasi kehekehe ‘i mamani. Fakatatau ki he fakamatala ‘a e CEO Potungaue MAFF Dr Tevita Manu na’a ne fakaha kuo laka hake he ta’u ‘e 2 ‘a ‘enau ngaue ki he palopalema ko ‘eni ki Vava’u. Kuo ‘osi alea’i ai e MV Taka ‘i Pomana ke ngaue ‘aki ‘ehe kau pisinisi hono ‘ave ai ‘enau koloa ‘aisi he oku iai ngaahi koniteina ‘aisi e vaka ni ka ‘oku ‘ikai ‘ilo pe koe ha ‘oku faingata’a ai kenau ngaue ‘aki. ‘Oku faka’auha pe ‘ehe Potungaue ia e ngaahi koloa kiki ‘i he meimei mahina kotoa pe hange koe puha moa ‘e 400 tupu na’e faka’auha ‘i Fepueli 2020, ngaahi puha moa moe kiki na’e faka’auha ‘i Ma’asi 2020 pea koe toe koloa lolo ngaahi kai ‘eni moe kiki na’e faka’auha he mahina ni. Koe me’a pe ‘oku toe ke ‘ave ngaahi pisinisi ko ‘eni ki he Fakamau’anga pea to’o ‘enau laiseni. ‘I HE TA’U ‘E 2 TUPU KO ‘ENI, KOE PUHA MOA KOVI MOE KIKI ‘AISI KOVI (CONTAMINATED) ‘E FIHA NGEAU KUO MA’U ME’ATOKONI AI E KAKAI ‘O VAVA’U?

(Photos Credited: Vava Lapota)

©Vavau Newshub Online 2020