(L) Tonga Auditor General Mr Sefita Sifa ‘Akau Tangi and (R) Speaker of the Legislative Assembly Lord Fakafanua

The Lord Speaker of the Tonga Legislative Assembly Lord Fakafanua recommended the re-appointed of Mr. Sefita Sifa ‘Akau Tangi as Tonga’s Auditor General for the next 5 years, which the Assembly endorsed.

Mr. Sefita Sifa ‘Akau Tangi, FCPA (Aust.) is the current Auditor General of Tonga since 2015 and his five years term was ended on the 30th of June 2020.

Thus, the re-appointed of Mr. Sefita Sifa ‘Akau Tangi was effective from the 1st of July 2020 until the 30th of June 2025.

According to the Fale Alea ‘o Tonga website, the Legislative Assembly wishes the Auditor General the very best.

The Tonga Legislative Assembly is confident that Mr. Sefita Sifa ‘Akau Tangi will drive integrity, accountability, and transparency in Tonga public sector through the quality audit services and independent reporting and assurance in the strive to improve public sector performance.

KUO TOE FILI MO FAKANOFO ‘A SEFITA SIFA ‘AKAU TANGI KOE ‘ATITA SENIALE ‘O TONGA KI HE TA’U ‘E 5 KA HOKO MAI ‘O KAMATA LAU MEI HE ‘AHO 1 ‘O SIULAI 2020.

Ko Sefita Sifa ‘Akau Tangi foki koe ‘Atita Seniale lolotonga pe ia ‘o e Pule’anga Tonga talu mei he 2015 pea na’e ‘osi ‘a hono fuofua teemi ki he ‘aho 30 ‘o Sune 2020. Koe toe fakanofo ko ‘eni kene hoko atu ‘i ha toe fo’i teemi ‘e taha (ta’u ‘e 5) na’e kamata lau ia mei he ‘aho 01 ‘o Siulai 2020. Kuo ‘osi fakatokanga’i fakamamani lahi ‘a Sefita Tangi ‘o fakanofo ia ki he FCPA mei ‘Aositelelia pea ‘oku ne ma’u ‘a e taukei moe tu’unga fakaako lelei ki he fatongia ni. Na’e makatu’unga ‘a hono toe fili ia ki he lakanga ni mei hano fokotu’u atu (recommended) ‘e he Sea ‘o e Falealea ‘o Tonga ‘o makatu’unga ‘i hono falala’anga moe ngaue lelei kuo ne fakahoko he ta’u ‘e 5 kuo tau situ’a mei ai. Ko Sefita Tangi koe tehina ia ‘o Lord Tangi mei Hunga Vava’u.

©VPON Media 2020