From left: TMTRL Chairman – Semisi Sika and Lord Fakafanua – TMTRL President

15 May 2020 Tonga Ma’a Tonga Rugby League (TMTRL) Clubs elected Lord Fakafanua, the current Speaker of Tonga Legislative Assembly, as the new President of the TMTRL.

Semisi Sika, the former President of the Tonga National Rugby League (TNRL), member of Parliament for Tongatapu 2 and Chairman of the PTOA Movement Party, has been elected as the new Chairman of the TMTRL Board for the next four years.

The former President of the TMTRL, Mr Siosaia Liufau, was elected as the Vice-Chairman and John Paul Chapman, a local businessman, has been elected as the new Finance Director.

There were other four Directors that were appointed; Siosaia Penitani (former TMTRL Chairman), Matani Nifofa, Vilisoni Tu’iniua, and Pita Vakautakakala.

The Annual General Meeting of TMTRL also approved the appointed of Sika Manu and Will Hopoate as Directors and representative of the overseas Rugby League Players.

There were twenty-two local Rugby League Clubs attended at the TMTRL AGM Meeting and confirmed as the official rugby league members of TMTRL.

A new constitution for Tonga Ma’a Tonga Rugby League has been passed to be effective as from the 15th of May 2020.

The election of the new Board of Directors for TMTRL was organised by Ikani Taliai and the Implementation Committee in completion of the process that required from the International Rugby League (IRL).

TMTRL is allowed to apply and become the official member of the International Rugby League for Tonga and its international rugby league games.

Board of Directors for TMTRL

FILI ‘EHE TMTRL ‘A LORD FAKAFANUA KOE PALESITENI PEA MO SEMISI SIKA KOE SEA FO’OU IA POATE TMTRL KI HE TA’U E 4 KA HOKO MAI

Na’e fakahoko he ‘aho ni ‘a e fakataha lahi fakata’u ‘a e Komiti ‘Akapulu Tonga Ma’a Tonga Rugby League (TMTRL) pea na’e ‘i he fakataha ‘a e kau fakafofonga mei he ngaahi Kalapu liiki ‘e 22. Na’e tataki e fakataha ‘e he Sea malolo Siosaia Penitani pea koe fili lakanga leva na’e tataki ia ‘e ‘Ikani Taliai koe fakafofonga ‘o e Implementation Committee (IC).

Na’e fili he fakataha ‘a Lord Fakafanua (Sea ‘o e Falealea ‘o Tonga) ke hoko koe Palesiteni ‘o e TMTRL. Pea na’e fili leva ‘a Semisi Sika (Fakafofonga Falealea Tongatapu 2, Sea Paati PTOA, pea Sea malolo e TNRL) kene hoko koe Sea ia ‘a e Poate TMTRL ki he ta’u ‘e 4 ka hoko mai.

Na’e fili moe tangata pisinisi ‘i Tonga ni ko John Paul Chapman koe Talekita Tauhipa’anga. Pea na’e fili ‘a Siosaia Liufau koe Tokoni Sea pehe kia Siosaia Penitani, Matani Nifofa, Vilisoni Tu’iniua pea mo Pita Vakautakakala koe kau Talekita moe fakafofonga ‘o e ngaahi Kalapu ‘akapulu liiki ki he Poate TMTRL.

Na’e hikinima’i ‘o tali mo Sika Manu pehe kia Will Hopoate koe ongo Talekita mo fakafofonga ma’ae fanau va’inga ki he Poate TMTRL. Pea ‘ikai ke ngata ai ka na’e tali ke kamata ngaue’aki mei he ‘aho ni ‘a e konisitutone fo’ou ma’ae Poate TMTRL.

Koe konga foki ‘eni ‘a e ngaue koia he vaha’a ‘o e IRL, IC pea moe TMTRL ke fakakakato ‘a e ngaahi fiema’u ‘a e IRL kae malava ke kole ‘e he TMTRL kene hoko koe memipa faka’ofisiale ‘i he IRL hiliange hono kapusi koia ‘e he IRL ‘a e Poate Liiki Tonga National Rugby League (TNRL).

VPON Media Online 2020