Minister of Finance, Revenue & Customs – Hon Tevita Lavemaau

11 June 2020 The debate in parliament was continued on with the vote of $166,324,500 million for the Ministry of Finance in the recurrent budget for the year 2020/21.

The members of parliament outside cabinet known as the opposition in the democratic countries continuously questions the veracity of the loan from China and its ultimatum consequences to the people of Tonga should the government did not compromise with the repayment of the loan.

Then the Minister of Finance Hon Tevita Lavemaau told the Whole House Committee that the people of Tonga should not be facing the burden of the loan from China if the riot and burn of Nuku’alofa have never happened.

The Chair of the Whole House Committee Lord Tu’i’afitu tried to keep the peace around the members of the house and reminded the members of parliament to leave the judicial jobs of the riot to Court and the Royal Commission and let the house focusing on votes.

Hon Lavemaau claimed that he was not blaming anyone for the riot apart from straight answering the questions that were asked by the members of parliament about the loan from China and its repayments.

Despite the unlawful of the riot and the burning of Nuku’alofa, Minister of Finance told the house that Tonga has finally developed Nuku’alofa with new buildings financed from China’s loan.

Overall, the vote for the Ministry of Finance was passed from the Whole House Committee and the house continue on to the vote of the Ministry of Revenue and Customs.

TALI ‘A E MINISITA PA’ANGA ‘I FALEALEA – NA’E ‘IKAI KE MEI MAFASIA KAKAI FONUA HE FU’U NO MEI SIAINA KA KO HONO TUTU KOIA ‘O NUKU’ALOFA

Lolotonga ‘a hono alea’i moe ngaahi feme’a’aki ‘i Falealea he ‘aho ni fekau’aki pea moe vouti koia ‘a e Potungaue Pa’anga koe $166,324,500 miliona ‘aia koe fakalahi ‘eni mei he patiseti lolotonga 2019/20 ‘aia na’e $123,846,800 miliona. ‘Oku kau ‘eni ‘i he vouti lahi hono mahu’inga fakapa’anga pea lahi moe ngaahi feme’a’aki ai hange ko hono toutou fehu’ia koia ‘a e tu’unga ‘oku ‘iai e no ko ‘eni mei Siaina pehe ki hono totongi fakafoki mo ha ngaahi uesia ‘e ala hoko ki he kakai e fonua ‘okapau he’ikai malava ke totongi fakafoki ‘e Tonga ‘a e no ko ‘eni ki Siaina.

Na’e tali ki heni ‘a e Minisita Pa’anga Hon Tevita Lavemaau ‘o ne fakaha ki he Sea moe Komiti Kakato ‘o pehe, na’e ‘ikai ke mei faingata’a’ia mo mafasia e kakai e fonua ‘i he totongi e no ko’eni mei Siaina ka ko hono tutu koia ‘o Nuku’alofa. Na’e kamata ke mafana e feme’a’aki ‘i Falealea ka na’e kole he Sea ‘o e Komiti Kakato Lord Tu’i’afitu ki he kau memipa kenau laumalie lelei pe pea tukuange e ngaahi me’a ‘a e fakamaau’anga ki he fakamaau’anga pehe ki he Komisoni Fakatu’i kenau ngaue kiai kae nofo taha pe Falealea ki hono vakai’i mo fakapaasi e ngaahi vouti he patiseti telia e ‘aho 9 ‘oku toe pea fiema’u ke tali kiai e Patiseti 2020/21. Na’e fakamahino foki he Minisita Pa’anga ‘oku ‘ikai ko ha’ane tukuaki’i ha taha ki he tutu ka ko ‘ene tali hangatonu e fehu’i ki he ‘uhinga na’e fakahoko ai e no ko ‘eni mei Siaina. Na’e fakapaasi e vouti ko ‘eni pea hoko atu e Fale ki he vouti koia ‘a e Tukuhau moe Kasitomu.

©VPON Media 2020