KOE POLOKALAMA FAKAUIKE ‘A E SOUTH PACIFIC LOANS PEA MO SITALEKI TUPOU

‘I he polokalama ni ‘oku fakahoko ai ‘e he Pule ‘a e South Pacific Loan Sitaleki Tupou ha’ane vakai tau’ataina mei he ‘engikolo ‘o e noo pa’anga ‘o makatu’unga ‘i he ‘ene hoha’a mo manavasi’i ki he teu fokotu’u e pangike Siaina ‘i Tonga ni. ‘O ‘ikai ‘i ha feinga ke tukuhifo e kainga mei Siaina ka koe talanoa ki he mahu’inga e KELEKELE moe tukufonua na’e fai ‘i Pouono. Koe kelekele ‘a ‘etau mata’i koloa ka ‘e fefe leva ‘okapau ‘oku tau ngaue’aki ia ke malu’i ‘aki ‘etau no mei ha Pangike Siaina ‘i ha totongi tupu ma’ama’a? Fanongo ‘i he vahevahe moe taukei he mala’e e noo pa’anga ‘i he konga ‘uluaki pea tema toki hoko atu he kaveinga ni ‘i he uike kaha’u.

SPL

KOE POLOKALAMA FAKAUIKE 'A E SOUTH PACIFIC LOANS PEA MO SITALEKI TUPOU'I he polokalama ni 'oku fakahoko ai 'e he Pule 'a e South Pacific Loan Sitaleki Tupou ha'ane vakai tau'ataina mei he 'engikolo 'o e noo pa'anga 'o makatu'unga 'i he 'ene hoha'a mo manavasi'i ki he teu fokotu'u e pangike Siaina 'i Tonga ni. 'O 'ikai 'i ha feinga ke tukuhifo e kainga mei Siaina ka koe talanoa ki he mahu'inga e KELEKELE moe tukufonua na'e fai 'i Pouono. Koe kelekele 'a 'etau mata'i koloa ka 'e fefe leva 'okapau 'oku tau ngaue'aki ia ke malu'i 'aki 'etau no mei ha Pangike Siaina 'i ha totongi tupu ma'ama'a? Fanongo 'i he vahevahe moe taukei he mala'e e noo pa'anga 'i he konga 'uluaki pea tema toki hoko atu he kaveinga ni 'i he uike kaha'u.

Dikirim oleh VPON Media pada Minggu, 26 Juli 2020